eService   >   info center   >   資訊公告記錄   >   資訊公告記錄明細     [登出]
 
     

300-GROUP 資   訊   公   告   明   細
公告日期 2020-10-28 內容 美國大聯盟總冠軍:LA[道奇]4-2擊敗坦帕灣[光芒],隊史第七冠軍盃。
類別 體育娛樂 備註 深受武漢肺炎影響,賽事縮短,不開放觀眾,進季後賽規則也異動,道奇強棒竟打到一半確診而退賽不能參加奪冠慶祝。
公告截止 2020-11-28 連結 http://300-group.com/gemini/MLBfinal.htm

Copyright © 2011 300-group.com